Alle genoemde prijs zijn inclusief 21% BTW.Kennismakings-/intakegesprek van 1 uur is gratis en geheel vrijblijvend.

Uurtarief is € 66,50.
Pakket 1 is € 357,50 (6 coachafspraken van een uur, half uur gratis coaching en 1 gratis behandeling van een half uur naar keuze).
Pakket 2 is € 715,00 (12 coachafspraken van een uur, 1 uur gratis coaching en 2 gratis behandelingen van een half uur naar keuze).Nazorg: half uur gratis via telefoon, Skype of Facebook.

Reistijd en reiskosten:
Reistijd buiten Hoorn, Blokker en Zwaag breng ik naar rato van het uurtarief in rekening.
De reiskosten bedragen € 0,19 per km.

Betaling:
Je ontvangt een factuur. Er kan ook gepind worden. Er bestaat een mogelijkheid in termijnen te betalen.

Annulering:
Coachafspraak:
Tot 48 uur voor aanvang breng ik geen kosten in rekening.
Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur zonder dringende reden breng ik € 25,– in rekening.
Bij het niet afzeggen/niet verschijnen op een afspraak breng ik € 65,– in rekening.

Vergoedingsmogelijkheden:
Door de werkgever:
Werkgevers zijn vaak bereid de kosten van coaching te vergoeden.
Het gaat dan vaak over loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit veelal verplicht (wet verbetering poortwachter). Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.
Door de belastingdienst:
Belastingaftrek kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. Vraag de Belastingdienst voor meer informatie.
Door de zorgverzekering:
Sommige coachtrajecten worden vergoed. Vraag jouw zorgverzekeraar voor meer informatie.