Met een reading krijg je meer inzicht in jezelf of in iemand in jouw omgeving (levende of overgegane ziel).

Iedereen heeft energie in en om zich heen. Deze energie noem je een aura. Hierin slaan we allerlei informatie op.
Als jouw aura openstaat, kan je energie van anderen en jouw omgeving opvangen. Je kan dan moeite hebben om te voelen wat jouw energie is en die van een ander.

Wat is een reader?
Een reader leest/voelt energie en maakt contact met de daarin opgeslagen informatie.
Ik, als reader, lees/voel neutraal en oordeelloos. Alles mag en kan er zijn!

Wat voor informatie kan je verwachten?:
* Fysiek:
Wat is jouw/iemand zijn houding tijdens gesprekken en de betekenis daarvan? Neem als voorbeeld stemgebruik, het oogcontact dat gemaakt wordt etc.
*Emotioneel:
Wat voel jij/voelt iemand? Waarom voel jij/voelt iemand zich zo? Waar komt dit gevoel vandaan en hoe ga jij/gaat iemand om met bepaalde emoties?
*Mentaal:
Welke overtuigingen, normen en waarden, ideeën heb jij/heeft iemand?
* Verleden:
Waar komen bepaalde emoties en gedrag vandaan? Wat leer jij/leert iemand uit het verleden en hoe kan jij iemand dit (los)laten?
* Familie en omgeving:
Wat is de invloed van jouw/iemand zijn (voor)ouders en jouw/iemand zijn omgeving geweest op dit leven? Maak jij/maakt iemand nu dezelfde keuzes die jij/hij als kind zijn maakte? Welke patronen heb jij/heeft iemand? Hoe sta jij/staat iemand in relatie tot familie, vrienden, werk etc?
* Spiritueel:
Wie ben jij/is iemand? Wat is jouw/iemand zijn passie? Wat is jouw/iemand zijn levenspad?

Waar sta jij/staat iemand op dit moment in jouw/zijn leven?
Waarom doe jij/doet iemand de dingen zoals jij/hij doet?
Wat zijn jouw/iemand zijn patronen en wat heb jij/hij nodig deze te doorbreken?
Zijn er overgegane zielen bij jou/iemand en zo ja wie etc.?

Natuurlijk kan je zelf ook een vraag stellen waar je antwoord op wil.